HomeWelkom
Welkom op de website van Stichting kom overde Brug.


Wij leggen u graag uit waarom Stichting Kom overde Brug  is opgericht en waarom dat ook voor u van belang is.


Wij, een groep van 6 mensen uit de Brug,  waarvan 2 de kerkenraad van De Brug vertegenwoordigen, hebben zich gerealiseerd dat de taak van de kerk zich gaat verleggen. Dat de kerk steeds meer naar buiten moet  treden en de mensen buiten de kerk moet gaan opzoeken. Dat betekent vaak dat daarvoor extra gelden nodig zijn die moeilijk uit de jaarlijkse begroting  kunnen  komen.

In het verleden wilde de Algemene Kerkenraad (AK), de overkoepelende Kerkenraad over de diverse protestante gemeenten in Amersfoort, bepaalde activiteiten financieel ondersteunen maar dit wordt steeds moeilijker voor de AK dus zullen wijkgemeenten, zoals De Brug, zich steeds meer zelf  financieel moeten kunnen onderhouden.


Stichting Kom overde Brug wil, met uw hulp, het financiƫle middel zijn om de noodzakelijke projecten die de begroting van De Brug te boven gaan te laten realiseren.