BeleidsplanBeleidsplan


Een aantal gemeenteleden van de Protestantse gemeente De Brug
heeft gedurende een langere periode verkennend onderzoek gedaan
naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een steunstichting voor De Brug.
Uiteindelijk hebben deze drie gemeenteleden het directe initiatief
genomen tot het oprichten van de Stichting Kom over de Brug (SKB).


De Protestantse Gemeente De Brug is onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland, deze organisatie heeft de ANBIstatus.
De Stichting Kom overde Brug is door haar ontstaan en
statuten verbonden met De Brug en door middel van een convenant
verbonden met de kerkenraad van de Brug.


Klik hier om het volledige beleidsplan te lezen.